Algemene Voorwaarden

echoshare informatie en producten op deze site verstrekt, voldoen aan de volgende voorwaarden. Zodra u deze site bezoekt, gaat u ermee akkoord deze algemene voorwaarden te volgen. Echoshare behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de producten, diensten, prijzen en programma's die op deze site worden vermeld, op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Echoshare behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die op grond van de wet en in billijkheid beschikbaar zijn voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden. Elk recht dat hierin niet uitdrukkelijk wordt verleend, is voorbehouden.

# 1 Auteursrecht

© 2020 echoshare. Alle rechten voorbehouden.

Alle inhoud ("INFORMATIE") op deze website, inclusief alle tekst, ontwerp, lay-out, software en andere werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve indien specifiek toegestaan, mag geen enkel deel van deze website worden verspreid of gereproduceerd op enigerlei wijze, of in welke vorm dan ook, zonder echoshare's voorafgaande schriftelijke toestemming. Toestemming om inhoud te gebruiken kan van geval tot geval worden verleend.

# 2 Handelsmerken

Alle producten en diensten, inclusief logo's en woorden waarnaar op deze site wordt verwezen, zijn handelsmerken of intellectuele eigendomsrechten van echoshare. Ze mogen alleen worden gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van echoshare in elk specifiek geval. Gebruik van de echoshare handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van echoshare zal inbreuk op handelsmerken en oneerlijke concurrentie vormen in strijd met de wet.

# 3 Gebruik van software

De software en bijbehorende documentatie die u van deze site kunt downloaden, is het auteursrechtelijk beschermde werk van echoshare. Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die bij de software wordt geleverd. U kunt er geen downloaden, installeren of gebruiken echoshare software tenzij u akkoord gaat met de voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

# 4 Gebruik van website-informatie

Tenzij anders aangegeven op deze site, mag u informatie op deze site bekijken, afdrukken, kopiëren en verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  1. De informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden.
  2. Elk deel of de volledige kopie van de informatie op deze site moet alle copyright- en eigendomsvermeldingen bevatten in dezelfde vorm en op dezelfde manier als op het origineel.
  3. De informatie mag op geen enkele manier worden gewijzigd.
  4. echoshare behoudt zich het recht voor om dergelijke autorisatie op elk moment in te trekken, en het gebruik van onze website-informatie zal onmiddellijk worden stopgezet na kennisgeving van echoshare.
  5. De hierboven gespecificeerde informatie omvat niet de lay-out of het ontwerp van deze website. Elementen van deze site worden beschermd door handelskleding of andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of gereproduceerd.
  6. De hierboven gespecificeerde informatie omvat geen logo's, afbeeldingen, geluiden, video's of afbeeldingen op deze website, die alleen mogen worden gereproduceerd of verspreid indien uitdrukkelijk toegestaan ​​door echoshare.

# 5 Feedback

Eventuele opmerkingen, supporttickets of materialen die worden verzonden echoshare, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of enige gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten van echoshare ("Feedback"), wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. echoshare heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om reproductie, gebruik, openbaarmaking, expositie, vertoning, transformatie, afgeleide werken te creëren en de Feedback zonder beperking naar anderen te verspreiden en is vrij om ideeën, concepten te gebruiken , knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke Feedback bevatten.

# 6 Links naar websites van derden

Bepaalde links op deze website die verwijzen naar andere websites van derden hebben geen controle over echoshare. We geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking die op andere websites is opgenomen. De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten op deze website zijn mogelijk de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

# 7 Garanties en disclaimers

ALLE INFORMATIE VAN OF VIA DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS-IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE AFWIJZING VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). DE INFORMATIE OP DE WEBSITE KAN FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE HIERIN. ECHTER, ECHOSHARE DOET GEEN VERPLICHTING OM MATERIALEN OP DEZE SITE BIJ TE WERKEN. ECHOSHARE AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATING IN DE INFORMATIE OF SOFTWARE OF ANDERE DOCUMENTEN WAAR NAAR DEZE WEBSITE WORDT VERWEZEN OF LINKS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR ZAKELIJK VERLIES, WINSTVERLIES, GESCHILLEN OF DERGELIJKE). Of het nu gebaseerd is op contractbreuk, inbreuk op de garantie, onrechtmatige daad (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN VAN SCHADE ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN ONS EN U.

WIJ ZULLEN DEZE WEBSITE EN INFORMATIE NIET VERSTREKKEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN. GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF GARANTIES WAT OOIT WORDEN GEGEVEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, ADEQUACY, BETROUWBAARHEID, MOGELIJKHEID, VOLLEDIGHEID, GESCHIKTHEID OF TOEPASSELIJKHEID VAN DE INFORMATIE OP EEN BEPAALDE SITUATIE. SOMMIGE STATUTEN KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen in de elektronische bestanden van deze site worden afgewezen. De gebruiker wordt geadviseerd om zijn / haar eigen regelingen te treffen voor de bescherming van zijn / haar computerbronnen tegen dergelijke virussen.

Contact

Als u vragen heeft over deze kennisgeving of als u contact wilt opnemen echoshare om welke reden dan ook, bezoek onze Klantenservice voor hulp.